Bolagsjuridik

En företagare arbetar dagligen med olika frågor inom särskilt avtalsrättens och köprättens områden. Det kan vara frågor om ingående av köpeavtal, företagsöverlåtelser, leveransavtal eller diverse samarbetsavtal. När man som företagare tecknar avtal är det viktigt att beakta eventuella sekretessklausuler samt bestämmelser om skadestånd. 

Vi vill hjälpa dig att skapa trygghet i dina avtalsförhållanden och förhindra att drabbas av långtgående ekonomiska konsekvenser. Vi hjälper dig även att upprätta avtal eller tolka befintliga avtal. 

Bolagsjuridiken är ett brett område och kan innehålla flera komplexa juridiska frågor. Det kan därför vara klokt att rådfråga med en kunnig jurist för att förebygga missförstånd. Om det uppkommer en tvist kan vi även företräda dig och föra din talan vid domstol eller myndighet. 

 

 

vintage book and gavel