Entreprenadjuridik

Läs även under fastighetsjuridik

Vi har lång erfarenhet av fastighets- och entreprenadfrågor. Inom ramen får våra uppdrag inhämtar vi även objektiva utlåtanden från de främsta sakkunniga på området. 

Vi kan hjälpa dig med frågor om arbeten har utförts fackmässigt och i enlighet med avtalade standardavtal. Vi granskar även entreprenadavtal och för din talan vid eventuella tvister om avhjälpande eller skadestånd vid domstol. 

 

 

ab04