Familjejuridik 

Arv och testamente
De flesta kommer någon gång under livet i kontakt med frågor som rör arv och testamente. Varje situation är unik och innehåller känslomässiga såväl som juridiska funderingar. Vi hjälper dig med juridisk rådgivning för att förebygga juridiska tvister. Genom att upprätta ett testamente kan vi underlätta mycket för de anhöriga och minska risken för framtida tvister. Vi kan även hjälpa till med dödsboförvaltning och arvskifte. 

Gåva, äktenskapsförord och samboavtal
Vanliga frågor som uppstår när man vill ge bort eller ta emot en gåva är om gåvan ska betraktas som förskott på arv eller om den ska räknas som enskild egendom. Dessa frågor kan regleras i ett gåvobrev. Givaren kan till exempel, på olika sätt, skriva om gåvan ska ingå, eller inte ingå, i det som delas vid eventuell skilsmässa och vad som ska hända med pengar som fåtts i utbyte om gåvan sålts. Ett väl formulerat gåvobrev kan förebygga oklarheter och motverka eventuella framtida konflikter. Det bör därför alltid upprättas med professionell hjälp. Vi kan hjälpa dig med att upprätta gåvobrev samt söka lagfart för det fall gåvan är en fastighet. 

I eller inför ett förestående äktenskap är det väldigt bra att fundera över hur just ni vill att egendomsförhållandena skall se ut i ert äktenskap. Detta görs genom att man upprättar ett äktenskapsförord. Det handlar främst om att förebygga eventuella framtida tvister. Det finns vissa formkrav som måste iakttas för att ett ett äktenskapsförord ska vara giltigt. Det är därför klokt att rådgöra med en jurist som kan överblicka och ta hänsyn till anknytande frågor såsom skatter, lån, arv och testamenten. 

Sambor har inte lika samma skydd i lagen som gifta. Det kan därför vara klokt att upprätta ett så kallat samboavtal. I samboavtalet kan ni reglera hur egendomen ska delas upp mellan er.  Ett sådant avtal kan omfatta alla typer av egendom. Avtalet omfattas även av de regler som finns i lagen om samäganderätt.

Skilsmässa, bodelning, vårdnad och frågor om umgängesrätt
En bodelning ska vanligtvis göras när ett äktenskap eller samboförhållande tar slut. Bodelning mellan makar kan ske såväl under pågående äktenskap som när äktenskapet upphör genom äktenskapsskillnad/skilsmässa eller dödsfall.

Om man går isär som gift eller sambo/partner kan det ibland vara svårt att veta och komma överens i frågor som rör bostaden och gemensamt förvärvade ägor. Det kan även uppstå konflikter om vem som ska ha vårdnaden om gemensamma barn, var barnen ska bo och hur ofta de ska få möjlighet att umgås med sina föräldrar. Varje familjesituation är unik. Därför erbjuder vi hjälp för just dina behov.

Om föräldrar har svårt att samarbeta om frågor som rör barnen kan familjerätten i ens kommun hjälpa till att hitta en bra lösning, med barnens bästa i fokus.

 

 

Open Hands