Fastighetsjuridik

Försäljning av fastighet eller bostadsrätt kan ge upphov till en mängd juridiska frågor.

Vilka rättigheter och skyldigheter har köparen respektive säljaren? Vad är mäklarens roll vid försäljningen? Hur ska man som säljare skydda sig mot eventuella ersättningsanspråk från köparen? Hur ska man som köpare säkerställa att man fullgjort sin undersökningsplikt och vilka klausuler bör man inte godta i ett köpekontrakt? Vad är ett dolt fel? 

Advokatfirman Bo Johansson AB har lång erfarenhet av fastighetstvister och det är också vårt främsta specialområde.

Fastighetsjuridik kan ibland bli mycket tekniskt och komplext varför vi noggranna med att alltid kontakta de mest erfarna sakkunniga besiktningsmän och ingenjörer inom byggnadsteknik. Vi har också lång erfarenhet i frågor om exploatering enligt plan- och bygglagen. 

Vi kan hjälpa dig med: 

  • Tvister om fel i fastighet
  • Entreprenader
  • Hyres- och arrendefrågor
  • Servitutsfrågor
  • Fastighetsbildning
  • Plan- och bygglov
  • Fastighetsskattefrågor

 

 

fastighetsjuridik