Skadeståndsjuridik

Vi har stor erfarenhet inom skadeståndsjuridik samt försäkringsjuridik. 

Tvister i detta område kan röra sig om tolkning av försäkringsvillkor men även tvister som uppkommer i anledning av person- eller sakskador. Vi kan även hjälpa dig i frågor som rör skadereglering i anledning av ett försäkringsfall såsom t.ex. trafikskada. 

Vi ger dig också råd och vägledning kring vikta frågor som bevissäkring och preskription, allt för ge dig de bästa förutsättningarna för att få framgång i ditt ärende. 

 

 

skadestandsjuridik