Advokatfirman Bo Johansson är en allmänpraktiserande advokatbyrå. Det innebär att vi tar oss an uppdrag inom flera områden. Vi biträder oftast privatpersoner eller småbolag. Utöver våra specialområden, blir vi ofta förordnande av domstolar och andra myndigheter inom exempelvis brottmål, tvångsmål, migrationsmål och likvidationer.

Om det uppstår en tvist så kan det ofta finnas möjlighet att begära ersättning i form av rättsskydd genom sin hemförsäkring. Vi utreder alltid möjligheten att ta försärkringsskyddet i anspråk för tvisten.

Advokatsamfundet har nyligen inrättat en konsumenttvistnämnd. Nämnden har inrättats för att under vissa förutsättningar pröva avodestvister mellan en advokatbyrå och en konsument. Du kan läsa mer om konsumenttvistnämnden på deras hemsida.

Konsumenttvistnämnden